Doğumları en üst seviyeye çıkarmaya çalışan kültürel kontrole karşılık ailelerin doğurganlığı sınırlandırmak için önemli ve çoğunlukla bir biri ile rekabet eden nedenleri vardır. İstenmeyen doğumlar birçok kültürde çocukların bilerek öldürülmesine sebep olur. Ek olarak, doğumlar bir kültürde evliliklerin sınırlandırılması yoluyla kontrol edilir. Nüfus artışında çok önemli olan bir diğer faktör, özellikle tropikal bölgelerde yeterince yiyecek olup olmamasıdır. Buralardaki aşırı yağışlar topraktaki besinleri yıkayarak taşır ve geriye verimsiz toprak kalır. Afrika’nın çoğu ya çok kuraktır ya da çok sulaktır. Son zamanlara kadar Afrika’nın nüfusu yoğun değildi. Şimdi arazinin uygun olması, daha fazla çocuğun daha fazla güvence ve güç olarak görülmesi, yüksek doğurganlığa vurgu yapan bir kültürü geliştirmiştir ve bu, ataların yatıştırılması için neslin çoğalması gerektiği düşüncesi ile desteklendi. Sahra- altı (tropikal) Afrika dünyadaki en yüksek doğum oranına sahiptir. Örneğin Sahra Çölü’nün hemen güneyindeki Nijer’de doğum oranı kadın başına 8 çocuktur. Akdeniz kuşağında, Sahra’nın hemen kuzeyindeki Sünni Müslüman bir ülke olan Fas’ta bu oran kadın başına 3.3’tür.