Tek Boyutlu İnsan’dan Alternatif Modernite’ye: Eleştirel Teori’de Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi – Otonom Teknolojinin Dönüştürücü Gücü

Doç. Dr. Kurtul Gülenç, konuşmasında “Eleştirel Teori” olarak bilinen geleneğin birinci ve ikinci kuşak düşünürlerinin teknoloji ve özgürlük ilişkisi hakkındaki görüşlerini ve değerlendirmelerini anlatıyor. Bu çerçevede ilk olarak Herbert Marcuse’nin Tek Boyutlu İnsan adlı eserinde “teknolojik rasyonalite” kavramıyla ele aldığı soruşturma değerlendiriliyor, sonrasında Claus Offe’nin Marcuse’nin teknolojik rasyonalite tezine yönelik eleştirel değerlendirmeleri ele alınmakta ve son olarak Marcuse’nin öğrencilerinden biri olan Andrew Feenberg’in Teknolojiyi Soruşturmak ve Alternatif Modernite adlı eserlerinde ortaya koyduğu fikirler incelenmekte.