Doç. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile “20. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk” adı altında verdiği seminerde Jean-Paul Sartre bağlamında “Varoluşçuluk” felsefesini anlatıyor. …20’nci yüzyılın ‘anlam’ arayışında belki de en ilgi çekici söylemini oluşturan, ancak kökenleri çok daha eskilere dayanan varoluşçuluk akımının Jean Paul Sartre felsefesi açısından konu edileceği bu oturumda varoluşçu düşüncenin izinde özgürlük, başkası, anlam, otantisite, gerçeklik, tutku, sorumluluk vb. gibi kavramlar sorgulanacaktır. Bu sorgulama katılımcıların da katkılarıyla dönemin edebiyat ve sanat yapıtları üzerinden gerçekleştirilecektir…

Soru ve Cevaplar