Tarih öncesi dönemlerde, yazılı tarih boyunca ve son çağlarda savaşlar hep olagelmiştir. Neredeyse her toplum düzenli ya da aralıklı olarak savaşa gider. Birçok örnekte insan savaşlarında şempanzelerindeki benzer özellikler vardır: bir grup içerisindekiler, grup dışındakilerle savaşır ve onları öldürür. Bu bilgi insan şiddetini meşrulaştırmak ya da onu kaçınılmazmış gibi göstermek için kullanılmamalıdır. Ancak iş doğum ve doğurganlığa geldiğinde insanlar diğer büyük maymun türlerinden çok farklıdır. Şempanzeler her 5–8 yılda bir doğum yapar: insanlar 18 ayda yeniden doğum yapabilir. Erkeklerin çocuk bakımına yaptıkları katkının artması belki de doğurganlığın artmasına neden olmuştur.