Aydınlanma çağına gelinceye kadar felsefe bilimden beslenerek aydınlanma çağının düşünürlerine gerekli alt yapıyı hazırladı. Bilim felsefecileri bir bakıma hem felsefe hem de bilim alanında yer alırlar, her iki alana birden hakim olmaya çalışırlar. Özellikle başlangıçta bilim insanları belirli bir felsefi etkinlik içinde de olmuşlardır. Başlangıçta bilimler felsefenin içinde yer almaktadır; filozoflar aynı zamanda çoğu noktada bilim insanlarıydılar, birçok bilimsel alanda bilgi sahibiydiler ve onların sentezleriyle felsefe yapmaktaydılar. Devam: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim_felsefesi

.