Karanlık Cağ (Antik Yunan Tarihine Giriş-2,3)

Bu video Prof. Donald Kagan’ın sunduğu Yunan Uygarlığının köklerini anlatan iki ders birleştirilmiştir.

DERS-1:
Bu derste, Profesör Donald Kagan, Yunan uygarlığının en eski geçmişi araştırmaktadır. Girit’teki Minos ve Miken Yunanistan’ı örnek alarak Tunç Çağında, küçük tarım enklavlarını güçlü ve zengin olan büyük şehirlerine nasıl dönüştüğünü gösterir. Aynı zamanda bu medeniyetlerin Antik Yakın Doğu’nun en büyük monarşiler yakından ilgili olduğunu da savunur. Miken döneminin muhtemelen savas süreci ve göç ile ani bir sonunun olduğunu işaret eder. Yeniden arkeolojik kanıtlar ve epik şiir (Homer) aracılığıyla Miken dünyanı tekrar yaratmak olasıdır. Sonuç olarak Miken dünyanın çöküşünün bir hesabını yapar ve sonrasında yeni bir barut, Yunanlılar kendi medeniyet başlatmak için hazır olduğunu açıklar.

DERS-2:
Bu derste, Profesör Kagan bilim adamlarının “Homerik soru”ya değinir. Homeros’un şiirlerinin nasıl bir toplumu betimlediğini sorgular. Şiirlerin sözel aktarımı karşısında Homeros şiirlerinin muhtemelen Miken dünyasından Karanlık Çağa kadar çeşitli dönemlerini yansıttığını savunur. Daha da önemlisi, şiirler daha yakın incelemeye bir tarihçi için tarihsel bilgi sağlayacaktır. Bu şekilde, şiirler aracılıyla belli bir ölçüde, Miken sonrası dünya yeniden inşa etmek mümkündür. Son olarak, Prof. Kagan Yunan dünyasında kahraman etik kavramına birkaç kelime ile değinir.