Şempanzelerde erkekler grup içerisinde hiyerarşi için yarış halindedirler; statü, çoğunlukla, dişiler de dahil, grup içerisinden alacakları desteğe bağlıdır. Yüksek statülü erkeklerin östrus dönemdeki dişilere erişimi daha kolaydır. Erkekler, dişileri fiziki şiddet ve gözdağı vererek kontrol ederler. Şempanzeler ayrıca, diğer şempanze grubu üyelerini öldürmek için amaçlı saldırılar yaparlar. Gruplararasındaki bu şiddet, grup içi şiddeti açıklamaya yardım eder. Diğer grubun saldırılarından korunmak için erkekler grup halinde yaşarlar ve çiftleşmek için grup içerisinde rekabet etmek durumundadırlar. Çok az bulunan bir kaynak olan yumurta için olan rekabet, erkek-erkeğe olan şiddeti artırır ve erkeklerin dişileri zorlamasına sebep olur. Eğer hâkim erkek bütün üreme potansiyelini tek başına elinde tutuyorsa, evrim, dominant olmayan erkeklerin ya sürekli hâkimiyet için savaşmasına ya da başka bir yerde dişi bulmak üzere grubu terk etmesine sebep olacaktır. Şempanzelerin buna çözümü, çok eşitsiz olsa da bütün erkeklere üreme şansı tanımaktır.