Üreme ne kolay ne de adaletli bir şeydir. Çocuk doğurma ve bakımı ile ilgili işleri çoğunlukla dişiler yapar. Dişiler için de erkekler için de iki temel üreme stratejisi vardır: erkekler çoğunlukla ya sperm rekabetine ya da fiziki rekabete girerler; dişiler ise erkeklerden bir takım kaynaklar almaya ve çocukları için en iyi genleri bulmaya çalışır. Üreme stratejileri olarak tecavüz ve şiddet bir kaç canlı türünde görülür. Fakat şiddet özellikle büyük maymun türlerinde yaygındır çünkü muhtemelen bu türlerde yumurta çok azdır. Orangutanlarda tecavüz oldukça yaygındır. Gorillerde çocuk öldürme, üreme şiddetinin yaygın şeklidir ve şempanzeler sürekli olarak kavga eder ve dişileri döverler.

PROF. ROBERT WYMAN KİMDİR:

Prof. Robert Wyman Yale Üniversitesinde Molekül, Hücre ve Gelişim Biyolojisi Profesörüdür. Eğitimini Harvard ve University of California, Berkeley’de tamamlamıştır. Araştırmaları sinir-genetiği, yani genlerin beyni nasıl inşa ettiği üzerinedir. Bu alanda son zamanlardaki makaleleri Journal of Cell Science, Journal of Neuroscience ve Glia dergilerinde yayınlanmıştır. Yale Üniversitesi çok sayıda siyasi ve toplumsal lider yetiştirdiğinden, Profesör Wyman öğrencilerin dünyanın temel sorunları hakkında eğitilmiş olması gerektiğini düşünmektedir. Nüfus konusu insan ve çevrenin sefalet içerisinde olmasının ana nedenlerinden birisi olması nedeniyle bu temel sorunların belki de en önemlisidir. Wyman’ın bu konudaki yayınları Population and Development Review ve Population and Environment gibi dergilerde yayınlanmıştır.