Marksizm materyalist bir görüş olarak neden metafizik düşünme yaklaşımına ihtiyaç duyar? Marksizm ve felsefe ilişkisi nedir?