Doc. Dr. Levent Kavas, Nietzsche’nin çıktığı zihinsel yolculuk ve geçirdiği hastalık sayesinde, “özne”nin gerçekte bir yanılsama olduğunun farkına varışını anlatıyor. Kavas Nietzsche’nin “Tanrı öldü!” derken bize bunu anlatamaya çalıştığını söylüyor. Ortada bir özne olduğu ön kabulümüz dilin ve gramerin yapısından kaynaklandığını örneklerle anlatıyor. Fakat bu keşif Nietzsche açısından çok sarsıcı olmuş. Öznenin bir yanılsama olduğunun farkına varan Nietzsche boynuna sarılıp ağladığı atta dahil, diğer tanıdığı başka insanlarla da kendi arasındaki varlık sınırını yitirmiş ve onlarla bütünleşmiş, tek bir benlik gibi hissetmeye başlamış. Bu durum mu hastalığını tetiklemiş, yoksa hastalığı mı bu farkındalığı ortaya çıkarmış, çok net değil.