(DERS NO: 10-11)

Prof. Steven Smith’in iki ders olarak verdiği “Yeni Yollar ve Düzenler: Makyavel, Hükümdar” isimli derslerin tek video altında toplanmış kaydı.

DERS-10:
Ders Makyavel’in hayatı ve Rönesans Floransa’sının siyasal ortamının sunumuyla başlar. Profesör Smith Makyavel’in hem Hıristiyan imparatorluk hem de Romalı cumhuriyetten unsurları yeniden şekillendirerek tamamıyla kendisine ait yeni bir siyasal yönetim biçimi oluşturması nedeniyle modern devletin kurucusu olma payesine sahip olabileciğini iddia eder. Makyavel’in devleti tıpkı öncülleri gibi evrenselci hırslara sahiptir, ancak o Hıristiyanlıktan ve klasik erdem kavrayışlarından özgürleşmiştir. İşlerin yürütülmesi hırsla, şan aşkıyla ve hatta peygambervari otorite unsurlarıyla donanmış yeni bir tür siyasal lider olarak hükümdarlara bırakılmıştır.

Ders Metni, PDF

DERS-11:
Makyavel’in siyasetine ilişkin tartışma en meşhur eseri olan Hükümdar bağlamında devam eder. Hıristiyan ve klasik iyilik ve kötülük kavramlarının bir reformcusu olarak Makyavel kendi erdem ve erdemsizlik tanımlarını sunar, Platon ve Hıristiyanlıkla ilişkili söylemi ikame eder. Erdemi (virtu), erkeklik, güç, hırs ve her ne pahasına olursa olsun başarı elde etme arzusuyle ilişkilendirir. Talih (fortuna), güç, zorbalık ve atılganlık politikalarıyla fethedilecek bir kadındır. Siyasal ve felsefi literatürdeki “kirli eller” problemi ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.