Doç. Dr. Güçlü Ateşoğlu’nun söyleşisi, Tinin Fenomenoloji’sinden genel siyaset anlayışına kadar Hegel’i geniş bir açıdan ele alıyor. Bu söyleşi Alman filozofu Hegel’in felsefesine bir giriş niteliği taşıyor.