Doc. Dr. Ömer Albayrak Hegel’de temel kavramları ve mutlak özne anlayışını anlatıyor.