Prof. Dr. Sami Gülgöz, içinde bulunulan zamanın koşullarına göre beynimizin hafızadaki olayları nasıl yeniden üretebildiğini anlatıyor.

PROF. DR. SANİ GÜLGÖZ KİMDİR:
Prof. Dr. Sami Gülgöz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra 2008-2014 yılları arasında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları yazılı metinlerin anlaşılması ve bu metinlerdeki bilgilerin hatırlanması, kişilik ile zihinsel becerilerin ilişkisi ve insanların yaşadıkları olayları hatırlamaları üzerinedir.