Saru ve Cevaplar

Freud’dan Lacan’a: Gelişime Psikanalizle Bakmak

Konuşmacı: Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu
Düzenleyen: Etkinlikizi Kültürel Etkinlikler Platformu (2017)
Moderatör: Fehmi Ünsalan