Bu ilk bölümde Prof. John Merriman konulara giriş niteliğinde genel bilgiler vermekte ve dersin amacını ve kapsamını anlatmakta. Dersin kapsamı Avrupa Tarihi’nin 1648’den 1945’e kadarki dönemini ele almaktadır. Dersin okumaları, tarihsel metinler ve romanların yanı sıra filmleri de içermektedir. Ele alınan dönem, çok büyük tarihsel olayları ve “büyük adamları” kapsıyor olsa da dersin esas vurgusu uzun dönemli tarihsel süreçlere ve çoğunlukla resmi tarihlerden dışlanmış halk ve grupların deneyimleri üzerine olacaktır. Ele alınacak temel meseleler arasında devlet gücünün pekiştirilmesi, kimliklerin oluşumu, dil ve ulusal bağlar ve iktisadi değişimin etkileri sayılabilir.

PROF. JOHN MERRIMAN KİMDİR:

John Merriman, Yale Üniversitesi’nde “Charles Seymour Tarih Profesörü” dür. Fransız ve Modern Avrupa Tarihi üzerine uzman olan Profesör Merriman, doktorasını Michigan Üniversitesi’nden aldı. Yayınları arasında şunlar sayılabilir: The Agony of the Republic: The Repression of the Left in Revolutionary France, 1848-1851, A History of Modern Europe Since the Renaissance ve Police Stories: Making the French State, 1815-1851, Dynamite Club: How A Café Bombing Ignited the Age of Modern Terror. Profesör Merriman, 2000 yılında, Yale Üniversitesi’nde Byrnes-Sewall Teaching Prize ödülünü aldı.

Çevirmen:
Prof. Dr. Onur Yıldırım
(Ders 21, 22 ve 23’ün çevirileri Emine Bademci tarafından yapılmıştır.)