Felsefenin ve politika kavramının çıktığı uygarlık olan Antik Yunan’ın tarihini bilirsek ancak o zaman felsefe ve politikanın gerçek temellerini kavrayabiliriz. Felsefe ve politika genel kanının aksine, soyut kavramlarla uğraşan, toplumdan kopuk disiplinler değillerdir. İlk çıkış nedenleri; yaşamın içindeki olgular arası ilişkilerin çözümlenmesi ve günlük yaşamı daha iyi hale getirmek için güncel çözümler üretilmesi içindir. Yunan tarihine giriş niteliğinde olan bu ders, Tunç Devri’nden Klasik dönemin sonuna kadar Yunan medeniyetinin politik, entelektüel ve yaratıcı başarılarını irdeliyor.

PROF. DONALD KAGAN KİMDİR:

Donald Kagan, Yale Üniversitesi’nde Klasik Çağ ve Tarihi, Sterling Profesörü olarak görev yapmaktadır. Yale College’ın eski dekanı, Ohio Eyalet Üniversitesi 1958 yılında onun doktorasını tamamladı. Eserleri Arkhidamos Savaş, Nikias Barış ve Sicilya Seferi, Perikles ve Atina İmparatorluğu’nun Doğuşu, Savaşların Kökenleri ve Barışı Koruma Üzerine ve Peloponessos Savaşı hakkındadır. 2002 yılında National Humanities Medal (Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası) layık görüldü ve 2005 yılında National Endowment for Humanities Jefferson Öğretim Üyesi seçildi.

Çevirmenler:
Doç. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün
Dr. Elif Denel