Antik Yunan tragedyaları, birçok tiyatro araştırmacısına göre modern tiyatronun kökenidir. Tragedyayı en iyi tanımlayan ifade ise, en önemli tragedya yazarlarından biri olan Sophokles’in “Oidipus Kolonos’ta” adlı oyununda geçen “en iyisi hiç doğmamıfl olmak” sözüdür. Bu söz, Yunan bilgeliğinin ve trajik olana bakışın bir özetini verir bize. Hiç şüphesiz tragedyaların özünü de bu düşünce ve bakış oluşturmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Oğuz ARICI, bu seminer ile antik Yunan tragedyalarında işlenen toplumsal ve politik konuları özetleyecek, ayrıca tragedyaların asıl çekirdeğini oluşturan “ölüm”, “varlık”, “insan” gibi ontolojik soruların izini sürüyor. Soru ve cevaplar bölümünde izleyicilerin katılımı ile “bizim çoğrafyamızda niçin tragedya ortaya çıkmıyor?” sorgulanıyor ve doğu-batı toplumları arasındaki farklar gündeme geliyor.

Konuşmacı: Oğuz Arıcı ve Gürali Turan
Düzenleyen: Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği (2012)
Moderatör: Fehmi Ünsalan

KONUYLA İLGİLİ BAZI KAYNAKLAR:

Antik Yunan Tragedyası’nın Metafiziği:
http://oguzarici.blogspot.com.tr/2008/12/antik-yunan-tragedyasnn-metafizii.html

Nietzsche’de Tragedya Sanatı

11501.pdf erişimi için tıklayın

.