(DERS: 7-8-9)

Prof. Steven B. Smith’in üç ders olarak verdiği “Aristoteles: Politika – Karma Rejim ve Hukuk Devleti” isimli dersin tek video altında toplanmış kaydı.

DERS-7:
Ders Aristoteles’in hayatının ve biyolojiden ahlaka ve siyasete neredeyse her konuda tematik denemeler mahiyetindeki eserlerinin bir sunumu ile başlar. Vurgu Aristoteles’in şehrin doğallığı ve insanın doğası gereği siyasal hayvan olduğu iddiasını geliştirdiği Politika üzerindedir.

Ders Metni, PDF

DERS-8:
Ders Politika’da III. Kitap ve VI. Kitap arasında ortaya konan rejim fikri üzerine yapılan özel bir vurgu ile Aristoteles’in karşılaştırmalı siyasetini tartışır. Bu büyük eser bağlamında bir rejim bir topluluktaki formel haklar ve ödevlerin sayılması ile o topluluğun ayırt edici gelenekleri, örfleri ahlaki eğilimlerine işaret eder. Aristoteles bir halk ve şehre kimliliğini veren şeyin tam olarak rejim olduğunu ileri sürer.

Ders Metni, PDF

DERS-9:
Aristoteles üzerine olan bu son ders hizipler arasındaki çatışmayı kontrol etmeye odaklanır. Oligarşi ve demokrasinin ilkelerinin bir karışımı olarak Politika, Aristoteles’e göre, hizipleri en başarılı bir şekilde kontrol edebilip her iki ucun da hakimiyet kurmasını engelleyebilen rejimdir. Profesör Smith politi fikrinin Madison’un güçlerin birbirinden ayrılıp birbirini kontrol edip dengede tuttuğu ve böylece hem tiranlık hem de iç savaş aşırılıklarından kaçınmayı mümkün kılan bir yönetim çağrısının öncüsü olduğunu ileri sürer.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.