Prof. Dr. Nazile Kalaycı Platon’u ve felsefesini anlatıyor.

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü
Koordinatör: Doc. Dr. Metin Bal