Sofistler ve Sokrates: İlk çağ felsefesine Sokrates gözünden bir bakış. Levent Safalı Sofistler’le Sokrates’i karşılaştırıyor.

İLK ÇAĞ FELSEFESİ:
İlk Çağ felsefesi, genel anlamda MÖ 700’lerden başlayıp M.S. 500’lere kadar olan dönemdeki felsefi gelişmeleri kapsamakta ve Antik Çağ felsefesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu görüş, doğu felsefesi ile batı felsefesi arasında kesin bir ayrın varsayıldığında özellikle geçerli bir felsefe tarihi anlayışı olmaktadır. Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk_%C3%87a%C4%9F_felsefesi

Ek Kaynak:
http://www.felsefe.gen.tr/ilk_cag_felsefesi_tarihi.asp

SOFİSTLER KİMDİR:
Sofistler, MÖ 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğreten gezgin felsefecilerdir. Özellikle Atina’da çağın önde gelen bilgeleri var olan değerleri (kritias) eleştirmişlerdir. Göreceli ve kuşkucu düşüncenin köklerini atmışlar ve geliştirici olmuşlardır. Devamı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sofistler

Ek Kaynak:
http://www.felsefe.gen.tr/sofistler.asp

LEVENT SAFALI HAKKINDA BİLGİ:
https://www.facebook.com/poseidon.felsefefeneri?fref=ts

Levent Safalı İçin Ek Kaynak:
http://www.aktuel.com.tr/kultur-sanat/2012/11/26/posedion-felsefe-feneri