(DERS NO:1)

Profesör Steven Smith, “siyaset felsefesi”nin alanını ve doğasını tartışmaktadır. Sosyal bilimlerin en eskisi olarak siyaset felsefesi çalışması Platon ve Aristoteles’in eserleri ile başlamalıdır ve siyaset çalışmasının temel kavram ve kategorilerini derinlemesine incelemelidir. “Hangi rejimler en iyileridir?” ve “iyi vatandaşlığı ne oluşturur?” soruları Platon’un Savunu’su temelinde ortaya konup tartışılmaktadır.

Ders Metni, PDF

DERSİN AMACI:

Bu dersin Batı siyasal geleneğinin bazı temel metinleri ve düşünürlerinin incelenmesi yoluyla siyaset felsefesine bir giriş olması amaçlanmıştır. Siyasal yaşamı anlamada merkezi öneme sahip üç genel konu üzerinde odaklanılmaktadır: polis tecrübesi (Platon, Aristoteles), egemen devlet (Machiavelli, Hobbes), anayasal yönetim (Locke) ve demokrasi (Rousseau, Tocqueville). Farklı siyaset felsefelerinin çeşitli siyasal kurum yapıların ve bizim yaşam biçimlerimizi ifade ediş biçimi ders boyunca incelenmektedir. Derslerin tamamının listesi için tıklayın.

PROF. STEVEN B. SMITH KİMDİR:

Steven B. Smith Alfred Cowles Siyaset Bilimi ve Profesörü ve Yale’de Brandford Master’ıdır. Doktorasını 1981 yılında Chicago Üniversitesi’nden almıştır. Yale’de Siyaset Bilimi’nde Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları Direktörü, İnsani Bilimler Lisans Programı Direktörü ve Musevilik Çalışmaları Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Araştırmaları siyaset felsefesi tarihi ve anayasal yönetimde devlet idaresinin rolü üzerine yoğunlaşmıştır. Son yayınları arasında Spinoza, Liberalizm ve Yahudi Kimliği; Spinoza’nın Yaşam Kitabı; ve Leo Strauss’u Okumak bulunmaktadır.

(Çevirmen: Doç. Dr. Bican Şahin)

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.