(DERS NO: 12-13-14)

Prof. Dr. Steven B. Smith’in Yale Üniversitesi’nde verdiği “Siyaset Felsefesine Giriş” dersinde, 3 ders olarak işlediği “Egemen Devlet: Hobbes ve Leviathan” isimli dersin tek bir kayıt altında toplanmış videosudur.

DERS-12:
Bu sıklıkla çelişkili olduğu düşünülen Thomas Hobbes’un siyasi görüşlerine bir giriştir. Bir taraftan, Thomas Hobbes siyasal mutlakiyetçiliğin katı bir savunucusudur. Hobbes’cu egemenlik doktrini belli bir alanda ve tüm sivil ve ruhani kurumlar üzerinde mutlak güç tekelini dikte eder. Diğer taraftan Hobbes insanların mutlak eşitliğinde ısrarcıdır. Devletin bireylerin arasında bir sözleşmenin ürünü olduğunu, egemenin otoritesini yönettiği kişilerin iradesine borçlu olduğunu ve yönetilenlerin çıkarlarını sivil barış ve güvenliği temin ederek korumak zorunda olduğunu ileri sürer. Bu fikirler bazıları tarafından mutlakiyetçiliğe liberal muhalefetin bir işareti olarak yorumlanmaktadır.

Ders Metni, PDF

DERS-13:
Hobbes’un en meşhur metaforu olarak “doğa durumu” açıklanır. Otoritenin veya kurallar, kanunlar ve düzen tesis edecek birisinin yokluğunda insan yaşamının durumu olarak anlaşılabilir. Birey kavramı Hobbesçu terimlerle tartışılır. Buna göre insanların temel özelliği irade sahibi olmaları ve tercihte bulunabilmeleridir. Bir ahlakçı olarak Hobbes doğa kanunlarının veya “akıl ilkeleri”nin hayata zarar verecek şeyler yapmayı yasakladığı sonucuna ulaşır.

Ders Metni, PDF

DERS-14:
Hobbescu terimlerle egemen kavramı tartışılır. Hobbes için “egemen” bir kişi olmaktan çok bir makamdır ve bizim yürütme gücü veya yürütme otoritesi dediğimiz şeyle karakterize edilebilir. Aynı zamanda Hobbes’un hukuk teorileri ve “adil kanunlar” ile “iyi kanunlar” arasında yaptığı ayrım da açıklanır. Ders modern devlet bağlamında Hobbes’un fikirlerinin tartışılması ile sona erer.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.