Gelişim teorileri hakkında bilgiler. Kişilik gelişim kuramları:

  1. Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi
  2. Erikson’un Psikososyal Gelişim Teorileri
  3. Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Teorisi
  4. Vygotsky’nin Sosyokültürel Gelişim Teorisi