Ders – 2: Bu Senin Beynin!

Prof. Paul Bloom verdiği “Bu Senin Beynin” isimli, psikolojiye giriş dersinde felsefede Descart’ın zihin-beden ayrımı üzerine olan tezindeki hataları serimliyor. Günümüz nöropsikoloji yaklaşımının getirdiği yeni bakış açısını anlatıyor.

Bu derste zihnin beden ile nasıl ilişkilendirildiğine dair iki temel kuram ele alınmaktadır. “Düalizm”, zihnin bedenden ayrı olduğu görüşü iken “Materyalizm”, zihinsel tüm durumların beynin fiziksel durumlarından kaynaklandığı görüşüdür. Bu derste materyalizmin psikolojide baskın gelen zihin kuramı olmasının nedenleri açıklanarak bu iki kuramsal yaklaşım gözden geçirilmektedir. Bu tartışmaların ardından beyin nörofizyolojisi üzerinde durulmaktadır.

Ders Metni: (PDF) – Slaytlar: (PDF)

……………………..

Ders – 1: Derse Başlarken

Derse giriş ve tanışma niteliğindeki bu ilk derste;  yapılacak okumalar ve ders gereklilikleri gibi konular ele alınıyor. Derste, psikolojinin beş ana dalı; zihni beyne bakarak çalışan sinirbilim, insanların nasıl gelişip öğrendiği üzerine yoğunlaşan gelişimsel psikoloji, zihnin bilgisayımsal yaklaşımla çalışıldığı bilişsel psikoloji, insanların nasıl etkileşimde bulunduklarının çalışıldığı sosyal psikoloji ve akıl sağlığı ve zihinsel bozuklukların incelendiği klinik psikoloji alanları tanıtılmaktadır.

Ders Metni: (PDF)
Slaytlar: (PDF)

Ders Ana Sayfasına Geri Dön


Prof. Paul Bloom’un verdiği “Haz” konusundaki diğer bir seminerin videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Ayrıca bu konuyla ilgili aşağıdaki videoları da öneriyoruz:

Zihnimizde “Ben” Nerede?

Felsefe ve Nörobilimin Buluşması

Bilinci Anlamaya Çalışmak

FELSEFE SEVERLER İÇİN NÖROBİLİM KONULARINDAKİ TEKNİK TABİRLER HAKKINDA:

Nörobilim ve felsefe ilişkisini anlatan videolarımızda konuların esas özünü anlama açısından tıbbi ve teknik tabirlerin birebir ne olduğunu bilmeye gerek yoktur. Genel itibarıyla üst beyin bölgesi için “Neokorteks” denmekte çeşitli bölgeleri içinde sonu “korteks”le biten bölgesel alan isimleri kullanılmakta. Evrim sürecinde ilkel beynin en altta küçük bir tabaka (bölüm) olarak kalmıştır. Sürüngen beyni de denen bu bölüm örneğin kertenkelelerde üst ve orta beyin olmadan yer alır. Beynin ortasındaki tabakaya linbik sistem denmektedir. Bu kadar bilgi ilk başta felsefe severlerin konuyu kabaca, genel hatlarıyla kavraması için yeterli sayılabilir. Burada beyinin çeşitli bölgelerinin olduğunu ve bu bölgeler arasındaki ilişkinin felsefeye konu olan çeşitli bilişsel faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olduğu bilgisi ilk etapta yetebilir. Önemli olan felsefedeki kavramlara paralel olarak zihin dendiğinde artık beyni bu kavramlara fiziksel, nesnel bir zemin olacak şekilde düşünmeye çalışmaktır.

Eğer bu güne kadar felsefede zihin dediğimiz, düşüncenin üretildiği yer olarak beynin kendisini muhatap alırsak felsefeye somut elle tutulur bir zemin sağlamaya yönelik bir adım atmış olacağız. Fiziki bir zeminin olması ortadaki gizeme, yani düşüncenin ne olduğu ile ilgili hayret verici muhteşemlik anlayışına bir zarar vermeyecektir. Beyin insanoğlunun karşılaştığı evrendeki en karmaşık ve gizemli nesne. Felsefe içinde yepyeni bir boyut açılmış olacak. Bugüne kadar filozofların düşünce yoluyla neyin örüntüsünü gördüklerini de daha rahat anlamaya başlayacağız. Ayrıca felsefi kavramlara, nörobilimsel pencereden bakarak anlamak daha da kolaylaşabilir.

Buradaki bilgilerle yetinmek istemeyenler için daha fazla bilgiler içeren, basitleştirilmiş anlatımlı videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Beyin Araştırmaları ve Kullanılan Yöntemler

Beyin Duygu Yönetim Sistemi

Beyindeki Ödül Mekanizması

Sinir Sisteminin Genel Yapısı ve Fonksiyonları

Nöral Sistemin Genel Yapısı ve İşleyişi