Eren Rızvanoğlu 2015 yılında gerçekleştirilen “Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği Felsefe Söyleşileri” kapsamındaki “Dile Gelmeyen Şeyler Hakkında Susmak Gerekir mi?” isimli konuşmasında Wittgenstein’ın özellikle birinci dönem felsefi görüşlerini dil felsefesi kapsamında aktarıyor. Wittgenstein’ın mantıksal önermelerle ulaştığı “ancak susarak hakikate ulaşılabilir” felsefi tezini serimliyor.

Asıl adı Ludwig Josef Johann Wittgenstein olan Avusturya asıllı filozof, 26 Nisan 1889’da Viyana’da dünyaya gelmiştir. 1912 yılında matematik ve mantık alanında, Russell’in yanında okumak için Cambridge Üniversitesi’ne gitmiştir. Kısa sürede Russell, Wittgenstein’ın bir dahi olduğunu anlamış ve Wittgenstein da donanımlarıyla, etkilendiği Russell’in seviyesine ulaşmıştır. 1912’de başlayıp 1917 yılına kadar tuttuğu günlüğündeki mantıksal ve felsefi denemeleri Wittgenstein’ın ilk felsefi eserini oluşturmuştur. 1. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak çalışırken bu eserini yazmaya devam etmiş ve nihayet 1918 yılının yazında eserini tamamlamayı başarmıştır. Eserin tamamlanmamış hali ilk olarak 1921’de Almanya’nın Doğa Felsefesi Dergisi Annalen’da yayımlandıktan sonra, 1922 yılında bugün de daha çok İngilizce adıyla bilinen, orijinal adı Tractatus Logico-Philosophicus’un iki dilde baskısı yayımlanmıştır. Bu eserinin yanı sıra, iki küçük felsefi denemesi, halk okulları için oluşturduğu bir sözlüğü ve mantıksal felsefi denemeleri, Wittgenstein hayatta iken yayımlanmıştır.
Devamı için bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

WITTGENSTEIN’IN ESERLERİ:
“Tractatus Logico-Philosophicus” isimli eseri Wittgenstein hayattaken yayınlanan tek eseridir. Gerçeklik ve dil arasındaki ilişkileri tanımlamak ve bilimin sınırlarını betimlemek amacıyla yazılmıştır. Eser önermelerin doğruluk koşullarını ve anlam-doğruluk ilişkisini sorgulamaktadır. Bu eserde Wittgenstein’a göre dil: fikirleri, dinleri, bilimleri ve metafiziği içinde barındırır. Metafizik ve akıl dışı unsurları dışarıda bırakacak, belirsizliklerden arınmış bir dil inşa etmek gerektiğini söyler. Devamı için bknz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus

EREN RIZVANOĞLU KİMDİR:
http://avesis.yyu.edu.tr/AkademikDetay/AkademikDetay.aspx?Sorgu=2123

EREN RIZVANOĞLU MAKALELERİ:

Wıttgensteın Ve Bakhtın’de Tekdillilik Ve Çokdillilik Sorunu

123-130.pdf erişimi için tıklayın

Dilde Nesnellik Arayışları Ve Öznenin Tasfiyesi: Frege Ve Wıttgensteın

18.pdf erişimi için tıklayın

Anlamdan Yoruma: Dil Felsefesinin Sınırları Üzerine Bir İnceleme
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1230/af2cb2e5-5c4f-441e-bcd4-c7099edd3735.pdf?sequence=1

EK VİDEOLAR:

Politik Felsefe ve Wittgenstein

.