Heidegger “Tekniğe İlişkin Soruşturma” isimli eserinde neyi sorgulamaktadır?.. Prof. Kaan H. Ökten konuyu irdeliyor ve kendi görüşünü aktarıyor.

Her ne kadar gidermeye çalış sakta kayıttaki gürültü seviyesi için şimdiden özür dileriz. “Teknik” Heidegger’in felsefesindeki kilit nokta olduğu için kaydın kötülüğüne rağmen yayınlamak istedik.

Bazen konu mitolojik ve dini motiflerle çok mistik ve gizemli bir anlatıma doğru kaysa da bunun nedeni konunun zorluğundan dolayı bu tür alegorilere ihtiyaç duyulmasından ötürüdür.