Bu video Saffet Murat Tura’nın “İstanbul Tabip Odası Felsefe Buluşmaları”ndaki konuşmalarından derlenmiştir (2016). Tura felsefenin ne olduğunu daha iyi anlatabilmek için felsefenin hangi konuları sorunsallaştırdığını ve bunu nasıl yaptığını göstermeye çalışıyor. Bunu yaparken nörobilim tarafından konuya bakarak günümüzde felsefenin nörobilim ve psikanaliz ile nasıl iç içe geçtiğinden bahsediyor.

SAFFET MURAT TURA KİMDİR:
Saffet Murat Tura 1955 yılında Akyazı’da doğdu. 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre fizyoloji üzerine çalıştıktan sonra 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlığını tamamladı.Analitik yönelimli psikoterapi üzerine çalışmalar yaptı. 1993 yılında İmago Psikoterapi Merkezi’ni kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefe ve politika konularında yazıları yayımlandı. Tura’nın ” Freud’dan Lacan’a Psikanaliz ” , “Günümüzde Psikoterapi”, “Şeyh ve Arzu”, “Histerik Bilinç” ve “Madde ve Mana” adlı kitapları bulunmaktadır.

KİTAPLARI:
https://www.idefix.com/Yazar/saffet-murat-tura/s=215935

WEB SİTESİ:
http://imagopsikoterapi.com/

.