Atölye çalışması olarak düzenlenen konuşmada Sinem Özer Hobbes’un devlet kavramını günümüz bakış açısından değerlendiriyor.