Felsefede bu güne kadar metafizik kavramlarla tanımlanmaya çalışılan “Varlık” ve “Hiçlik” kavramları; “madde nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?” sorusuna yanıt şeklinde ilk kez 4 Temmuz 2012’de CERN’deki “Higgs Bozonu” (Tanrı parçacığı) ile ilgili yapılan fizik deneyi ile bilimsel olarak tanımlanmış oldu. Maddenin direkt varoluş ve yokluk kavramıyla ilintili olarak, aslında yokluğun bir versiyonu şeklinde yorumlanmasına imkan veren bu deney bulgularına dayanarak, Bilge Demirköz ilk önce yokluk nedir ve daha sonra da yokluktan madde nasıl ortaya çıkıyor bu videoda anlatıyor.

Videoda bazen bilimsel bir dil kullansa da daha çok felsefi bir dille konuyu anlatan Demirköz yokluktan (bir anlamda hiçlikten) varoluşun ortaya çıktığını, bununda kanıtlandığını açıklıyor. Ama bu bilimsel kanıtın Tanrı yoktur sonucuna insanları götürmemesi gerektiğini, Tanrı kavramını maddeyi yaratan olarak değil de daha çok maddeyi (varlığı) ortaya çıkartan fizik yasalarının koyucusu olarak değerlendirmenin daha doğru olabileceğini kendi kişisel görüşü olarak söylüyor. Yani maddenin (bir anlamda varlığın) yokluktan ortaya çıkmak için Tanrıya ihtiyacı olmadığını, bunun artık kanıtlandığını, ama inançlı insanların bu bulgu tarafından taciz edilmemesi içinde en azından maddeyi ortaya çıkartan fizik yasalarının Tanrı tarafından konulmuş olabileceği fikrinin kabul edilebilir olduğunu dile getiriyor. Çünkü bu son bağlamda maddeyi yokluk ortaya çıkartmasına rağmen, bunun bağlı olduğu fizik yasalarının nasıl oluştuğu hala bir bilinmez olduğunu, içinde bulunduğumuz evrendeki fizik yasaları yüzünden de bilinmesininde mümkün olamayacağını belirtiyor. Demirköz ayrıca yasaların farklı olduğu başka evrenler de olabileceğini vurguluyor. Bu yüzden kesin olarak Tanrı yoktur ya da vardır denilmesinin çok mümkün olamayabileceği sonucu ortaya çıkıyor.

Demirköz’ün bu konuşmasını Sartre dizimizden sonra yayımlamamızın nedeni Sartre’ın hiçlik kavramını en detaylı ele alan filozof olmasından dolayıdır. Sartre’ın hiçlik kavramı bu videodaki bilimsel görüşlerle daha derinlikli bir anlama kavuşmuş oluyor.

Yaratılış görüşünü dile getiren çevreler tarafından CERN’deki deneyin Tanrının kanıtı olduğu şeklindeki yorumlandığı bir çok videoya internette rastlayabileceğiniz. Bu videolarda çoğunlukla bilim insanlarının görüşleri değil de teologların görüşleri yer alıyor. İlk defa bu video ile bir Türk bilim insanı bu konuya hem bilimsel hem de felsefi bir açıklık getirmiş oluyor. CERN’deki deneyde konu olan “Higgs Bozonu” denen parçacığa “Tanrı Parçacığı” ismi verilmesi aslında yanlış anlaşılan bir kavram. Önceden bir türlü bulunamadığı için araştırmacılar tarafından “Lanet Olası Parçacık” (God Damn Particle) olarak isimlendirilen; fakat daha sonra argo içerikli olmasından dolayı ve “Tanrı parçacığı” tanımı mistik anlamda daha fazla merak uyandırdığı için, gazetelerde ve televizyonlarda bu isimle anılmaya başlandı. Medyanın popüler kültürde ilgi uyandırması için taktığı bu isim daha sonra yaratılışçılar tarafından ciddi, bilimsel bir terim olarak kullanılmaya başlandı. Konun işin uzmanı olmayanlarca diğer yanlış anlaşılan tarafı da “Higgs Bozonu” ismi aslında tam olarak bir parçacık için değilde daha çok bir alanı tarif etmek için kullanılıyor olması. Aynı elektrik alanı veya çekim alanı gibi bir boşluk, bir alan kastediliyor. Tabi bu alan Demirköz’ün videoda da açıkladığı gibi bizim bildiğimiz anlamda boşluk olarak algılamanın doğru olmadığı, boşluk kavramının kendisinin de hem bilimsel olarak hem de felsefi olarak yeniden ele alınması gereken bir kavram olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü boşluk; aynı bir vakum alanı gibi bir alan oluşturup içinde varlığı (nesneyi) ortaya çıkartan bir şey. Yani boşluk olması demek aynı zamanda bir çekim merkezi, bir cazibe merkezinin ortaya çıkması demek. Bir vakum alanı ortaya çıkması da bu alanın içine bir anlamda varlığı çekip “Varoluş”u ortaya çıkartması demek şeklinde açıklanabilecek bir durum. ( Higgs Bozonuyla ilgili daha detaylı bilgi: https://onedio.com/haber/-biz-kimiz-bu-evrende-bulunma-amacimiz-nedir-sorularinin-yaniti-higgs-bozonu-tanri-parcacigi–527768 )

BİLGE DEMİRKÖZ KİMDİR:

bilgedemirkoz-140702.pdf erişimi için tıklayın