1) Temel Kavramları, İmgelem, Ontolojik Fenomenolojisi, Zamansallık

Bu video 2010 yılında gerçekleşen “Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Sartre Sempozyumu”ndaki konuşma kayıtlarından derlenmiştir. Video’nun birinci bölümünde aşağıdaki konu başlıkları ve konuşmacılar yer alıyor:

Açılış Konuşması
Kurtuluş DİNÇER

“Sartre Felsefesinin Temel Kavramları”
İsmail H. DEMİRDÖVEN

“İmgelem ve Özgürlük”
Elif ÇIRAKMAN

“Sartre’ın Ontolojik Fenomenolojisi Bağlamında Özneler-arasılık”
Özge Ejder JOHNSON

“Sartre Ontolojisinde Zamansallık”
Turhan ILGAZ

Sartre, bir aydın ya da entelektüel olarak her zaman çok özel bir konumda durmuş, her zaman bu aydın konumu üzerinden tartışmalar yürütülemesine vesile olmuştur. Hem savunduğu hem de uyguladığı aydın tavrı, Sartre’ı entelektüeller arasında özel bir konumda tutar. Öyle ki, Sartre, hem tamamen özgürlükçü ve bağımsız bir konumda bulunup hem de sıkı bağlanımları gerektiren pek çok politik tavrı, tereddüte ya da çelişkilere düşmeksizin sergileyebilmiş ve zamanının bütün sorunları konusunda neredeyse aktif bir tavır sergileyebilmiştir. Sartre’a göre Marksizm esas itibariyle varoluşçu bir mantıkla değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir. Marksizm, yapısalcılık gibi kuramcı eğilimlerin iddialarının aksine özünde Hümanisttir; “Marksizm hümanizmdir”, der Sartre.

2) Özgürlük Kavramı, Bütünsel Olmayan Benlik – Soru ve Cevaplar

Bu videoda 2010 yılında gerçekleşen Hacettepe Üniversitesi Sartre Sempozyumunun ikinci bölümünü bulabilirsiniz. Ertuğrul Rufayi Turan’ın konuşması ve soru-cevap bölümü yer almakta.

Ertuğrul Turan Sartre’nin duygu kuramı çerçevesinde özne (benlik) kavramı ortadan kalkınca sorumluluk duygusunun nereden temelleneceğini irdeliyor. Postmodernizmin yanlış anlaşıldığını, öznenn ortadan kalkması, kurulmuş bir özne olarak bütünsel olmayan bir egonun tam tersine yapıp ettikleriyle herşeyden sorumlu olacağını gündeme getiryor. Ayrıca Sartre’nin söyledikleriyle yaptıklarının paralel olan aydın kişiliğini anlatıyor.

ERTUĞRUL RUFAYİ TURAN KİMDİR:
1959 yılında Van’da doğdu. Van Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra öğrenimini Ankara’da sürdürdü. 1984 yılında ODTÜ Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesi aldı. Aynı üniversitenin Felsefe Bölümü’de Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi yüksek lisans derecesini “The Problem of Truth in the Philosophy of Martin Heidegger” (1987) adlı teziyle aldı. 1995 yılında ise aynı bölümünden “ The Problem of Solidarity in Whitehead’s Pluralistic Universe” adlı tezle doktorasını tamamladı. 1991-1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etti. 1985-1991 yılları arasında ODTÜ Felsefe Bölümü’nde araştırma görevliliği yaptı. 2000 yılından beri ise Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başlıca İlgi alanları: zaman felsefesi, duygu felsefesi, edebiyat ve felsefe, çağdaş Avrupa felsefesi, süreç felsefesi.