Modernite ve Postmodernite, bir yandan dış dünya, düşünme ve dil; öte yandan da insan, dünya ve bilgi arasındaki ilişkilere yönelik birer görme biçimi olarak ortaya çıkıyor. Daha kısa bir dile getirişle, özne-nesne ilişkilerinin farklılığında somutlaşan Modernite’nin ve Postmodernite’nin ne olduğu ve ne olmadığı, günümüzde önemli, dikkate değer bir sorun odağı olmayı sürdürüyor. Kendilerini “modern” olarak nitelendirenlerin her çağda, her dönemde olmasına karşın, “Postmodernite” daha çok 20. yüzyılın bir kavramı. Ancak her çağın postmodernleri de yok mu? Felsefi söylemin yüzyıllardır süren serüvenini bu iki kavramsal çerçeve eşliğinde okumaya var mısınız?

BETÜL ÇOTUKSÖKEN KİMDİR:
26 Ağustos 1950″de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Kız Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1972). Petrus Abelardus’un Ahlak Anlayışı başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Mermi Uygur’un yönetiminde hazırladı (1984). 1987 yılında yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1996 yılında da profesör oldu. Çalışmaları büyük ölçüde Batı Ortaçağı felsefesiyle ilgili olan Betül Çortuksöken, yaklaşık yirmi yıldır, bilgi ve dil felsefesinin temel sorunlarıyla uğraşıyor, özellikle felsefenin ne’liği ya da ne olduğu konusunda çalışmalar yapıyor. 1998 yılından beri çalışma alanlarına insan haklarının felsefi temellerini ekledi. Bu konuda çeşitli projelere katıldı, farklı düzeylerde eğitim verdi. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi’nde 2004 yılında Felsefe Bölümü’nü kurdu. Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Betül Çotuksöken aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe Komitesi Başkan Vekilidir.

KİTAPLARI:
http://www.idefix.com/Yazar/betul-cotuksoken/s=214616