Adile Arslan’ın bilimde ve felsefede kavram ve pratik arasındaki ilişkiyi irdelediği konuşması.