Ali Akay’ın 2011 yılında gerçekleştirdiği “Deleuze ve Guattari: Bir Düşünce Macerası” isimli seminerden derlenmiş konuşmaları.

7: Denetim Toplumu ve Katmanlardan Oluşan Düşünce  (Bin Yayla)

8: Her Birimiz Bir Çokluktuk (Bin Yayla)

9: Organsız Beden ve İdeolojisiz Köksap (Bin Yayla)

10: Arzu ve Papazlar: Minörü Majora Çekmek (Bin Yayla)