Ali Akay’ın 2011 yılında gerçekleştirdiği “Deleuze ve Guattari: Bir Düşünce Macerası” isimli seminerden derlenmiş konuşmaları.

1: Anti Odipus’un Çıkışı ve Deleuze’ün Lacan’la İlişkisi 

2: İnsan-Doğa İlişkisine Yeni Bir Bakış

3: Etik, Arzulanan Tahakküm ve Kaçış

4: Kapitalizm ve Şizofreni

5: 1980 Sonrası Kaybolan Akış

6: Arzulanan Makineler, Bilinçdışı ve Kapitalizmin Tarihi