İki bölümden oluşan bu seminerde, Prof. Dr. Erdinç Sayan bilinç nedir, bedenle ilişkisi nedir konularında felsefe tarihinin en temel tartışmasını anlatıyor. Konuyla ilgili Türkiye’nin önde gelen felsefecilerinin Erdinç Sayan’ın sunumu çerçevesinde girdikleri bu tartışmalar felsefe tarihinin en kadim problemlerden birinin daha iyi anlaşılması ve tanıklık edilmesi açısından tarihsel belge niteliğinde. Nesin Matematik Köyü’nde 28-31 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilinç Çalıştayı’nda Erdinç Sayan’ın Zihin (Bilinç) Felsefesi konulu konuşması ve konu ile ilgili tartışmalarda; Zihin felsefesinin temel problemleri, Zihin ve bilinç nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri gibi temel konular ele alınmakta.

Felsefeye ilgi duyan ve öğrenmeye yeni başlayanlar için en temeldeki problemlerin ne olduğu bu videoda çok açık ve basit biçimde gözler önüne seriliyor. Felsefe konusunda uzman olanların bile bu temel problemi hala aşamamış olduğu düşünüldüğünde, Zihin Felsefesinin sadece felsefenin problemi olmadığı, bilimin, sanatın, hukukun hatta daha da ileri gidersek insanlık tarihindeki çatışmaların temelinde yatan üstü örtük veya açık en önemli problem olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzendir ki içinde yaşadığımız bu çağda; Nörobilim’in tıkandığı bu zor problem ancak felsefe cephesinden gelecek destekle aşılabileceği, buna tanıklık edenlerin de insanlık tarihinin en büyük aşamasına tanıklık edecekleri çok açık. Bu problemi daha iyi kavrayabilmek için bu videodaki tartışmaları dikkatlice dinlemek, üstünde düşünmek ve imkan varsa ek kaynakları okumakta fayda var. Aksi taktirde bu problem sadece yapay zeka alanındaki bir problemmiş gibi yada inanç dünyasına ait inanıp, inanmamak problemiymiş gibi nispeten daha basit bir düzlemde algılanabilir. Ve de bu araştırmaya girildiğinde; bu problemin aslında sadece bilimin ve felsefenin konusu olmadığını, direk hayatımıza yön veren düşüncelerimizin ve dünyayı algılayışımızın temelini teşkil ettiğini kavramak mümkün. Aslında gizem diye sunulan bir çok şeyin arkasındaki en büyük gizemin bu problemin kendisi olduğunu görebilirsiniz.

Erdinç Sayan Kimdir:

1979’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1982’de ODTÜ Mantık, Bilim Felsefesi ve Tarihi Master Programından yüksek lisans derecesini aldı. 1981’de Fulbright bursu ile Amerika’nın Ohio State Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne doktora çalışmaları için gitti. 1994’te doktora derecesini alarak aynı yıl ODTÜ Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katıldı. Halen bu bölümde Prof.Dr. olarak görev yapmaktadır.