Edmund Husserl’in, hocası Franz Brentano’nun “Tasvirci Psikolojisi”nin etkisi altında kaleme aldığı Logische Untersuchungen adlı gençlik eserinde, sonraki yıllarda Ideen başlığı altında yayımlanmış eserlerinde geliştirip, olgunlaştırdığı “fenomenoloji” anlayışının temel motif ve ilkelerinin varlığı gösterilerek, Husserl düşüncesinde süreklilik ve gelişimin izlenmesi söyleşimizin konusunu oluşturacaktır.