Bu derste, sinir sisteminin genel yapısı molekülerden işlevsel nöroanatomiye uzanan çeşitli düzeylerde ele alınmakta. Bunu yaparken insan beyin yapılarının evrimsel süreçte nasıl bugünkü haline ulaştıkları da incelenmekte. Sinir sisteminin, bilinç dahil çeşitli bilişsel işlevleri, fizyolojik yapılarda ne tarz işlemlerle meydana geliyor sorusuna yanıt bulmayı sağlayacak bilgileri bulabilirsiniz.

Ayrıca işlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile beynin hangi bölgelerinin hangi bilişsel durumlarla ilgilendiğine yönelik son yıllarda oluşan bilgi birikimi anlatılıyor. Bu araştırma çabasının altında, düşünsel ile maddesel arasında temel bir ayrım olduğunu öneren klasik bir ikiciliğin oluşu ele alınarak, bu ikiciliğe karşı çıkan nörofenomenoloji akımı tanıtılmakta.

Alper Açık Kimdir:

Alper Açık 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra Almanya’ya yerleşmiş, Osnabrück Üniversitesi’nde Bilişsel Bilim yükseklisansını 2006’da tamamlamıştır. Aynı okulda 2006-2011 arasında doktora çalışmalarını yürütmüş ve bir yandan bilişsel psikoloji ve sinirbilim dersleri vermiştir. 2009’dan bu yana çeşitli konularda popüler bilim seminerlerinin düzenlenmelerinde rol almıştır. Uzmanlık, araştırma ve ilgi alanlarını görsel dikkat, göz hareketleri, doğal sahne istatistikleri, algı mekanizmaları ve bedenlenmiş düşünce oluşturmaktadır. 2015 yılında Doktora derecesini kazanmıştır.Halen Özyeğin Üniversitesinde Öğretim Görevlisidir.

Makaleleri:
https://cogsci.academia.edu/AlperA%C3%A7%C4%B1k