Nesin Matematik Köyü’nde 28-31 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen Bilinç Çalıştayı’nda Işık Sarıhan’ın sunumu.

Bilinç Araştırmalarında Felsefenin Rolü:

Bilinç sorununu, bir canlının ya da makinenin bilinçli olabilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiği sorusu olarak tanımlayabiliriz. Bilimciler ve felsefeciler bu konuda ortak kitaplar ve makaleler yazıyor, birlikte konferanslar düzenliyor, aynı araştırma projelerinde yer alıyorlar; bilim ve felsefe arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor. Peki bu disiplinler arası çalışmada felsefeciler felsefeci sıfatıyla tam olarak ne yapıyorlar, ya da ne yapmalılar? Bu videoda, yakın zamandaki bilim-felsefe etkileşimi örneklerine de göz atarak, bu yöntemsel sorunun cevabını bulmaya çalışılmakta. Bir bilimsel araştırma programının kavramsal altyapısının oluşturulması, deneysel verilerden çıkarımlar yaparken ortaya çıkabilen mantık hataları ve kafa karışıklıklarının giderilmesi gibi, deneysel yöntemlerin bütünüyle dışında kalan uğraşları anlamaya çalışılarak, bir zamanlar felsefenin üstlendiği rolleri artık tamamen bilimin üstlenebileceği görüşünü yer verilip, tartışılıyor.

Işık Sarıhan Kimdir:

1985’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nü 2008’de bitirdi. Analitik zihin felsefesi ve anlambilim üzerine çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişsel Bilimler Bölümü yüksek lisans programında ve Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi Felsefe Bölümü doktora programında eşzamanlı olarak sürdürmektedir.

Makaleleri:
https://ceu.academia.edu/isiksarihan