Nesin Matematik Köyü’nde 28-31 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen “Bilinç” çalıştayında Prof. Dr. Bülent Gözkan’ın “Bilinç ve Mantık” isimli sunumu.

cizgi-1

Bilinç ve Mantık:

Birinci saptama: Her bilinç fiili veya bir şeyin bilincinde olma fiili, eğer bu bilgisel bir süreç olarak kalıcılaşacaksa, o fiilde bulunanın, bulunduğu fiilin bilincinde olmasını, yani kendinin bilincinde olmasını, özbilinci gerektirir.

İkinci saptama: Bilincinde olunanların bir arada tutularak bilgisel süreçleri ortaya çıkarabilmesi için iki temel koşul var: i) her bilincinde olunanın tek tek birliğinin ve aynılığının (özdeşliğinin) bilincinde olmak, bu yolla diğerlerinden (diğer aynılığa sahip olanlardan) ayrılığını belirleyebilmek; ii) tek tek bilincinde olunanların biraradalığının birliğinin, yani bütünlüğünün bilincinde olmak.

Öyleyse özbilinç, tüm bilme fiillerinin bilişsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Yani kendinin bilinci öyle bir birlik fonksiyonudur ki, kendinin bilinci ve birliği, bilincinde olunanların birliğini de oluşturur; ve kendinin bilinci, bilincinde olunanların tümüne birlik verme yoluyla, bilincinde olunanların bütünlüğüne de bir form sağlar.

Bu videoda, özbilincin, birlik, özdeşlik ve bütünlük fonksiyonlarının mantığın biçimsel (formal) işleyişiyle olan bağlantısı hakkında düşünmeğe teşvik ediliyor.

Bülent Gözkan:

1957’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi’nde, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1992’de ODTÜ Felsefe Bölümün’den “Geometride Uzlaşımsalcılık” üzerine yazdığı teziyle yüksek lisans, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Kant’ta Ben’in ve Aklın Kuruluşu” üzerine yazdığı teziyle doktora derecesi aldı. Yeditepe, MSÜ, İTÜ, Galatasaray ve Boğaziçi üniversitelerinde felsefe dersleri verdi. ABD Clark Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yayınlanan makaleleri arasında 2002’de “Kant’ın Metafizik ve Akıl Eleştirisi Üzerine Bir Eleştiri”, 2006’da “Kant’ın Eleştiri-Öncesi Döneminden Eleştirel Dönemine Geçişdeki Anahtar Yazı: Uzayda Yönler Arasındaki Farklılığın Nihai Dayanağı Hakkında” başlıklı makaleler yer almaktadır. Son çevirisi, Gottlob Frege’in “Aritmetiğin Temelleri” adlı kitabı 2008’de yayınlanmıştır.