Doğa bilimleri ile bilinç arasındaki iki yönlü ilişkinin birinci yönü, bilincin doğa bilimleriyle açıklanması yani bilinci diğer doğa olayları gibi fiziksel/kimyasal/biyolojik süreçlere indirgeyen bir açıklamanın bulunmasıdır. Bu videoda tersine bir yaklaşım izlenerek doğa bilimleri, bilinçli öznenin mantığını ve zihinsel araçlarını kullanarak yarattığı bir ürün olarak ele alınamakta. İnsan bilincinin evrim sürecine kısaca değinilip, doğa bilimlerinin teorileri ile nesnel dış dünya arasındaki bağlantı sorgulanıyor. Uzay, zaman gibi kavramların biyolojik evrimin mekanizmalarıyla inşa olunan zihinsel araçlar olduğu varsayımı tartışılıyor.

Necmi Buğdaycı Kindir:

1966’da doğdu. Lisans eğitimini 1988’da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ Felsefe Bölümü’nden “Kuantum Kuramı ve Felsefi Yorumları” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını ODTÜ Fizik Bölümü’nde, genel rölativite alanında, “Zamanda Kapalı Eğriler Barındıran Uzay-Zamanlarda, Dalgaların Karakteristik Özellikleri” konulu tezle yaptı. Halen serbest çalışıyor. İlgi alanları arasında kuantum kuramı, görelilik, fizik ve bilinç ilişkisi yer almaktadır.